DNA-logotraining
a

Privacy en gebruik van de site

Laatste bijwerking: 27/12/2022

Gebruik van de site

De website van DNA Academy is informatief, maar biedt klanten ook de mogelijkheid om aankopen te doen en persoonlijke ruimtes te creëren om de relatie tussen DNA en haar klanten te vergemakkelijken.

Bovendien kunt u met deze site overschakelen op andere platforms zoals sociale netwerken. In dit stadium adviseren wij u zich te informeren over de gebruiksvoorwaarden van deze platforms.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van de website van DNA Académie is verboden. De Academie behoudt zich het recht voor een gerechtelijke procedure aan te spannen indien deze overtreding wordt begaan.

De verzamelde gegevens

Wij verzamelen gegevens bij inschrijving op de nieuwsbrief en bij commerciële contacten. Sommige gegevens worden ook anoniem verzameld (zie het gedeelte over cookies).

Wij respecteren uiteraard uw privacy, en het is te allen tijde mogelijk om een kopie te vragen van de persoonlijke gegevens die wij bewaren en om te vragen deze te verwijderen of te wijzigen.

Toegang, wijziging en verwijdering van gegevens

U kunt op elk moment:

  • Toegang tot uw persoonlijke gegevens om ze te controleren
  • Vraag om ze te corrigeren of bij te werken
  • Verzoek om verwijdering van persoonsgegevens uit onze bestanden

Neem daarvoorcontact met ons op via .

Gebruik van uw gegevens

Wij verbinden ons ertoe uw e-mailadres niet aan derden door te geven.

De verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt voor :

  • Het versturen van commerciële informatie (nieuwsbrief, promotie, …)
  • Voor het beheer van de commerciële activiteit (prospectie, facturering, enz.)
  • Voor statistische doeleinden

Als u niet langer informatie over onze activiteiten wenst te ontvangen, kunt ucontact met ons opnemen via .

Cookies

Tijdens uw bezoek kunnen wij informatie op uw computer opslaan in de vorm van cookies. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, ze blokkeren of vragen dat u op de hoogte wordt gebracht van hun aanwezigheid voordat ze worden opgeslagen.

Contactgegevens

Als u vragen hebt over gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met m.maret@marcomet.be, de webmaster van de DNA Academy website.

Als u klachten heeft, neem dan contact op met http://autoriteprotectiondonnees.be.

Hoe wij uw gegevens beschermen

Met het oog op de veiligheid wordt een reeks organisatorische en technische maatregelen genomen om de risico’s in verband met de gegevensverwerking op te vangen.

Procedure in geval van een inbreuk op de beveiliging

Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op de risico’s van accidentele, ongeautoriseerde of onwettige toegang, openbaarmaking, wijziging, verlies of vernietiging van uw persoonsgegevens.

Indien zich illegale en/of ongeoorloofde toegang voordoet, handelen wij als volgt:
1. Meld het incident zo snel mogelijk;
2. De oorzaken van het incident onderzoeken en u informeren;
3. De nodige maatregelen nemen om de negatieve effecten en schade die het gevolg kunnen zijn van het incident te beperken.

Wijzigingen in het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden

Dit document kan te allen tijde worden gewijzigd. Dergelijke wijzigingen zullen worden bekendgemaakt op de website.